Naši poradcovia

MUDr. Michal Paška

MUDr. Michal Paška promoval na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1998 v odbore stomatológia. V období rokov 1998 - 2005 získal prvé praktické skúsenosti na stomatologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Trenčíne. V máji 2001 dosiahol atestáciu I. stupňa v odbore stomatológia a o rok neskôr, v roku 2002, získal certifikát z dentoalveolárnej chirurgie.

V roku 2005 som si založil privátnu stomatologickú prax so zameraním na dentoalveolárnu chirurgiu so sídlom vo Fakultnej Nemocnici Trenčín. Medzi jeho záľuby patrí lyžovanie a čas strávený s rodinou.

MUDr. Michal Paška spolupracuje s Orbit klubom, kde odpovedá na Vaše otázky týkajúce sa stomatológie, teda problémov ďasien a zubov.

PhDr. Viera Panáková, dipl. d.h.

PhDr. Viera Panáková, dipl. d.h. absolvovala VOV na SZŠ v Bratislave v odbore diplomovaná dentálna hygienička, v roku 2010 ukončila štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v odbore ošetrovateľstvo.
Momentálne pracuje ako dentálny hygienička v súkromnom zdravotníckom zariadení v Bratislave. Zastáva funkciu hlavného odborníka pre dentálnu hygienu v Slovensku a tiež je aktívnou členkou výboru Asociácie dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike. Podieľa sa na organizácii vzdelávacích podujatí pre dentálne hygieničky ale i odbornú stomatologickú verejnosť, zúčastňuje sa odborných stomatologických kongresov a seminárov, kde často aj osobne prednáša. V roku 2011 koordinovala projekt na podporu výchovy detí k orálnemu zdraviu, organizuje zdravotno-osvetové akcie pre širokú verejnosť.