Výsledky

Prostriedky budú uplatnené na širokú škálu aktivít taktiež súvisiacich s osvetou v oblasti dentálnej hygieny a preventívnej starostlivosti o detské zuby. Financie sa využijú na pokrytie personálnych nákladov sociálnych pracovníkov v takom rozsahu, aby boli všetky nazbierané prostriedky efektívne uplatnené. Nad rámec financií zabezpečí značka Orbit školenie dentálnej hygieny vrátane balíčkov dentálnej hygieny samotným deťom aj sociálnym pracovníkom, ktorí tak budú môcť základy pravidelnej starostlivosti o zuby aj potrebné pomôcky odovzdávať ďalej pri svojej každodennej práci s deťmi i celými rodinami. Finančná pomoc občianskemu združeniu Úsmev ako dar pokryje personálne náklady na stále sociálne pracovníčky občianskeho združenia Úsmev ako dar a ďalej bude investovaná do letných táborov pre deti z detských domovov.

Sledujte túto sekciu pre ďalšie podrobnosti.