• fotka-do-sekce_rocnik-2016-maria-cirova-2

Kampaň Oplať úsmev

Značka Orbit predstavuje novú charitatívnu kampaň s názvom „Oplať úsmev“, ktorej cieľom je informovať slovenskú populáciu o význame dentálnej hygieny u detí a zároveň prostredníctvom partnera kampane, občianskeho združenia Úsmev ako dar, pomôcť chrániť úsmevy ohrozených detí. 

Značka Orbit bude v rámci kampane vzdelávať deti i sociálnych pracovníkov, ktorí sa o ne starajú, v oblasti dentálnej hygieny formou na mieru ušitých školení a workshopov. Navyše zaistí potrebné vybavenie pre starostlivosť o zdravý úsmev v podobe dentálnych balíčkov, to všetko s cieľom prispieť k zdravému úsmevu čo najväčšieho počtu detí teraz i v budúcnosti,“ upresňuje Jana Přerostová, Group Brand Manager spoločnosti Wrigley. 

Ako sa zapojiť?

Stačí si v období od 1. 4. do 15. 5. 2016 zakúpiť akékoľvek žuvačky bez cukru z portfólia značky Orbit. 1 % z ceny každého výrobku predaného v tomto období poputuje na pomoc deťom v občianskom združení Úsmev ako dar.

Ambasádorkou projektu sa stala slávna slovenská speváčka Mária Čírová. "Ako matka vnímam úsmev svojich detí ako niečo nesmierne dôležité a tiež si uvedomujem dôležitosť zdravého úsmevu v súkromnom i pracovnom živote. Zároveň som presvedčená, že nárok na úsmev majú všetky deti. Pomocou kampane  „Oplať úsmev“ značky Orbit, môže každý z nás rozžiariť nejeden úsmev a pomôcť deťom, ktoré v živote nemali toľko šťastia,“ dodáva.

Kam prostriedky poputujú

Prostriedky budú uplatnené na širokú škálu aktivít taktiež súvisiacich s osvetou v oblasti dentálnej hygieny a preventívnej starostlivosti o detské zuby. Financie sa využijú na pokrytie personálnych nákladov sociálnych pracovníkov v takom rozsahu, aby boli všetky nazbierané prostriedky efektívne uplatnené. Nad rámec financií zabezpečí značka Orbit školenie dentálnej hygieny vrátane balíčkov dentálnej hygieny samotným deťom aj sociálnym pracovníkom, ktorí tak budú môcť základy pravidelnej starostlivosti o zuby aj potrebné pomôcky odovzdávať ďalej pri svojej každodennej práci s deťmi i celými rodinami. Finančná pomoc občianskemu združeniu Úsmev ako dar pokryje personálne náklady na stále  sociálne pracovníčky občianskeho združenia Úsmev ako dar a ďalej bude investovaná do letných táborov pre deti z detských domovov.